שטר הצהרה והתחייבות

מזל טוב!

אם הגעתם לכאן אחרי שמילאתם את טופס רישום החתונה – זה סימן שהרישום עבר בהצלחה. עכשיו הדבר האחרון שנותר הוא לחתום על שטר ההצהרה וההתחייבות לפני נישואין.

במסמך זה אתם מצהירים ומתחייבים כי אתם מקבלים את מסגרת הנישואים בתנועה הרפורמית דרכה אתם מתחתנים. חתימתכם עליו נדרשת על מנת שנוכל להפיק עבורכם תעודת חופה וזוגיות אשר תסייע לכם להוכיח את מעמדכם כידועים בציבור בפני הרשויות השונות בישראל.

אנא קראו בעיון את הכתוב ומלאו את טופס ההסכמה בתחתית העמוד

חשוב! יש למלא טופס זה רק אחרי שמילאתם טופס רישום חתונה. במידה ולא עשיתם זאת בבקשה עשו זאת כאן

שטר הצהרה והתחייבות לפני נישואין

אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

קיום טקס חופה וקידושין במסגרת תנועה הרפורמית בישראל

1 | אנו עושים שטר זה לקראת/לאחר עריכת טקס חופה וקידושין במסגרת התנועה הרפורמית בישראל הנערך על ידי רב/רבה חבר/ת מועצת הרבנים המתקדמים בישראל, ברוח המסורת של עם ישראל מדורות, והשקפתו המתחדשת בימינו. טקס החופה והקידושין

2 | עריכת טקס החופה וקידושין במסגרת התנועה הרפורמית בישראל מבטאת את מחויבותנו וכוונתנו לחיות יחד כזוג, באורח חיים משפחתי, לנהל משק בית משותף, ולשאת בכל הזכויות והחובות המשתמעות מכך על פי דיני מדינת ישראל.
3 | אנו מצהירים כי שנינו בגירים, אזרחי או תושבי ישראל, רשומים או זכאים להיות רשומים במרשם האוכלוסין של מדינת ישראל כיהודים, ופנויים לבוא בקשר נישואין. בנוסף אנו מצהירים כי איננו נשואים לבן/בת זוג אחר על פי דיניה של מדינת ישראל או כל מדינה אחרת, וכי אם ערכנו בעבר טקס חופה וקידושין מכל סוג שהוא עם בני זוג אחרים, סיימנו חיינו המשותפים עם בני זוג אלו בהליך של הסדרת גט.

סיום החיים המשותפים לאחר רישומנו כנשואים זה לזה במרשם האוכלוסין של מדינת ישראל

4 | אנו מודעים לכך כי אם נבחר להינשא במדינה זרה, יהא עלינו להירשם כנשואים במרשם האוכלוסין של מדינת ישראל, ובמקרה ונרצה להתגרש זה מזה, נדרש לעשות זאת באמצעות פניה לבית הדין הרבני של מדינת ישראל.

5 | אנו מצהירים כי בעריכת טקס חופה וקידושין במסגרת התנועה הרפורמית ובקיום טקס נישואין במדינה זרה, באם נערוך אותו, אנו מבקשים להימנע מלהעניק ליחסינו מעמד של נישואין על פי חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין) – התשי"ג 1953 , ואנו מתחייבים שלא לכרוך בהליכים עתידיים של התרת נישואינו בפני בית הדין הרבני נושאים שאינם בסמכותו הבלעדית של בית הדין (כדוגמת ענייני רכוש ומשמורת ילדים).

6 | אנו מודעים לכך שבמידה ונעגן את מעמדנו כזוג נשוי על פי חוקי מדינת ישראל, מומלץ לנו על ידי התנועה הרפורמית לחתום על הסכם ממון.

סיום החיים המשותפים בהעדר רישום במרשם האוכלוסין של מדינת ישראל

7 | במקרה שלא נבחר להינשא במדינה זרה או לערוך טקס חופה וקידושין נוסף באמצעות רשמי הנישואין המוכרים על ידי מדינת ישראל, אנחנו מצהירים כי ידוע לנו כי טקס החופה והקידושין שיערך לנו במסגרת התנועה הרפורמית בישראל אינו ניתן לרישום במרשם האוכלוסין, ואינו מקנה לבני הזוג מעמד של נשואים במדינת ישראל בעת הזו. במקרה זה יחולו ההוראות הבאות:

א. מוסכם עלינו כי במקרה של סיום החיים המשותפים ולאור טקס החופה והקידושין שבכוונתנו לערוך, נפנה לבית הדין של מועצת הרבנים המתקדמים לצורך הסדרת גט, לא יאוחר מחלוף שישה חודשים מעת שסיימנו את חיינו המשותפים.

ב. אנחנו מצהירים בזאת מראש כי לאחר פנייה של אחד מאתנו לבית הדין לצורך הסדרת גט, אי-התייצבות של בן הזוג השני בפני בית הדין, לאחר שנשלח אליו זימון באמצעות דואר רשום, ייחשב כהסכמה מצדו להסדרת הגט על ידי בית הדין במעמד צד אחד, ולמינויו של בית הדין כשליח למסירת הגט לבן הזוג.

ג. אנחנו מצהירים בזאת מראש כי קשר הנישואין ביננו יעמוד בתוקפו עד אשר נפסיק את חיינו המשותפים ותחלוף שנה ממועד פירוקו של משק הבית המשותף. חלפה שנה מיום הפסקת חיינו המשותפים, ולא פנינו לבית הדין של מועצת הרבנים המתקדמים להסדרת גט, יתבטלו נישואינו. תנאי זה אינו מפחית מחובתנו לפנות לבית הדין ביוזמתנו להסדרת גט כמפורט בסעיף א', עם סיום חיינו המשותפים.

ד. אנו מצהירים כי בעריכת טקס החופה והקידושין במסגרת התנועה הרפורמית איננו מעוניינים להעניק ליחסינו מעמד של נישואין בהתאם לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) התשי"ג 1953- . בהתאם לכך אין אנו מעוניינים להעניק סמכות כל שהיא לבית דין הרבני של מדינת ישראל, במידה ונחליט על סיום חיינו המשותפים. אנחנו מתחייבים מראש שלא לפנות לערכאה הזו ולהידיין ביננו בכל העניינים הקשורים בהפסקת חיינו המשותפים באמצעות הליכי גישור ו/או באמצעות בית המשפט לענייני משפחה.

ה. אנו מודעים לכך כי מומלץ שנחתום על הסכם חיים משותפים בפני עורך דין מוסמך, שיסדיר את מערכת היחסים הכוללת בינינו, לרבות ענייני ממון ורכוש ויקבע כי במקרה של פרידה נפנה לגישור ו/או לבית המשפט לענייני משפחה.

תעודת זוגיות ועריכת טקס חופה וקידושין במסגרת התנועה הרפורמית

8 | אנו מודעים לכך שתעודת הזוגיות שתונפק לנו על ידי התנועה הרפורמית בישראל מעידה על עריכת טקס חופה וקידושין במסגרת התנועה ועל הצהרתנו המשותפת בדבר הכוונה לנהל חיי זוגיות ולקיים משק בית משותף. הובהר לנו כי הנפקת התעודה תעשה לאחר העברת העתק הסכם זה לידי מרכז טקסי מעגל החיים של התנועה ולאחר עריכתו של טקס החופה והקידושין על ידי אחד מהרבנים החברים במועצת הרבנים המתקדמים בישראל.

9 | אנו מודעים לכך שהלשכה המשפטית של התנועה הרפורמית בישראל מעניקה ייעוץ וליווי לזוגות הנישאים באמצעות התנועה, לרבות בעריכת הסכמי ממון והסכמים לחיים משותפים, וכי יש באפשרותנו לפנות למרכז טקסי מעגל החיים של התנועה לפני טקס החופה והקידושין או לאחריו בכל ענין הנוגע לטקס, לעורך/כת הטקס ולהתקשרות עם התנועה הרפורמית בישראל ומועצת הרבנים המתקדמים.

10 | אנו חותמים על התחייבות זו מתוך מחויבות אישית וזוגית להקמת בית ומשפחה בישראל, המיוסדים על אדני האהבה והאחווה; השלום והרעות, ועל ערכים משותפים של שוויון, גילוי לב, נאמנות וכבוד הדדי.

חתימה על שטר הצהרה והתחייבות לפני נישואין

ובאנו על החתום בסימן טוב ומזל טוב

"*" אינדוקטור שדות חובה

פרטי בן.בת זוג א'

פרטי בן.בת זוג ב'

דילוג לתוכן